Explikation

2004-03-31

Jag är född, därför finns jag till

Dags att fira, den 31:a mars är René Descartes födelsedag! Passa på att tänka lite extra på varför du finns till.

Du kan lita på mig

SOM-institutet vid Göteborgs universitet har precis presenterat sin årliga undersökning av svenskarnas förtroende för ett antal samhällsinstutitioner, medier och företag. Det mest intressanta med årets resultat är att högst förtroende bland svenskarna har (äntligen) universiteten och högskolorna. Trust me, I'm gonna be a doctor.

DN skriver om undersökningen.
Resultaten till och med förra året hittas här.

2004-03-30

Alla hästar härstammar från samma hingst

Hans Ellegren och hans forskargrupp har visat att det bara verkar finnas en fäderneslinje bland dagens hästar. De har undersökt Y-kromosomen hos ett 50-tal hingstar och det finns ingen gentisk variation, alla nu levande hingstar tycks härstamma från en enda hingst, som levde för inte alltför länge sedan.

forskning.se

Mer om metan på Mars

Nature skriver nu om metanet på Mars och de lutar åt den något tråkigare förklaringen att gasen kommer från vulkaner.

2004-03-29

Titta vi flyger (i Mach 7)

NASAs experimentplan X-43A flög nyligen i Mach 7 med en scramjetmotor. Tidigare rekordet för flygplan utan raketmotorer var Mach 3.2. Scramjets bränner väte men tar syre från luften medan raketmotorer måste ha med sig sitt eget syre.

BBC News

2004-03-28

Metan (och därmed liv) på Mars?

NASA och ESA säger sig båda ha upptäckt metan på Mars. Metan anses vara ett viktigt tecken på liv eftersom det förstörs av UV-ljus och om de finns så måste något skapa det. Detta något kan vara geologisk aktivitet eller någon form av liv.

The independent

2004-03-25

Vilken gen vill du stänga av idag?

Vi har tidigare nämnt RNAi. En teknik där man använder RNAmolekyler för att stänga av utvalda gener i celler. Nu har två forskarlag gjort stora bibliotek med RNAi så att det finns färdigt för nästan 10000 mänskliga gener. De flesta generna är intressanta för att lära sig mer om olika sjukdomar.

USA:s armé stöder svensk forskning

Ett projekt vid Lunds universitet inriktat på att forska om stamcellstransplantat vid parkinsons sjukdom har fått ett anslag på ungefär två miljoner kronor från USA:s armé. Jänkarnas koppling till neurologiska sjukdomar är i det här fallet att bättre förstå nervgifters verkan, rapporterar Nature.

Här vid Linköpings universitet har den etiska kommittén tidigare sagt nej till forskning med koppling till USA:s krigsmakt, mer om det kan läsas här.

2004-03-24

Pingvinfilm

Forskare från Japan har tejpat fast kameror på tio pingviner för att kunna följa deras beteende även när de dyker, rapporterar New Scientist. Över 2000 dykningar har dokumenterats och visar att pingvinen gärna har sällskap när den simmar under vattnet. Även ett vackert självporträtt kan beskådas.

Opportunity landade i ett hav

NASA tror nu att platsen på Mars som Opportunity landade på en gång var täckt av saltvatten. Dels så har klipporna mönster som kan komma från en strand och så har man hittat klor och brom i klipporna, något som också tyder på att vatten har täckt marken.

Artikel hos NASA

2004-03-23

Nytt kol uppfunnet

Forskare i Australien har framställt en ny form av kol. Hittills har fyra sorter varit kända: diamant, grafit, fullerener (små bollar) och nanotuber (små rör). Den nya formen är ett mikroskopiskt skum och det mest uppseendeväckande med den är (hör och häpna) att den är magnetisk! Namnet: nanofoam.

Tyvärr är det inget som hobbykemister kommer kunna framställa i mikrovågsugnen, det krävs en temperatur på 10 000 grader för att göra kolskum.

Infomationen kommer från Nature.

Uppdatering: Resultaten presenterades på en konferens, du kan läsa forskarnas paper här.

2004-03-22

Mer om Swegrid

Johan nämnde nyss Swegrid, här är deras hemsida. De har en sida där man kan kolla belastningen på datorerna. Belastningen på Beppe på KTH är rätt hög, fick du igång din flygsimulator där Johan?

Häftig vetenskapsutställning

ISEF är en vetenskapsutställning för ungdomar i USA. Över 1200 utställare från 40 länder kommer dit. Man visar sitt projekt i en monter både för allmänheten och en jury. Det är mycket man kan vinna, stipendier till amerikanska universitet, datorer och pengar. Ett av de finaste prisen är att få åka på SIYSS, ett arrangemang under nobelveckan som drivs av Förbundet Unga Forskare och Kungliga Vetenskapsakademien.

Är man svensk så kan man ställa ut sitt projekt (t.ex. specialarbete från gymnasiet) på Utställningen Unga Forskare. Där har man möjlighet att få gå vidare och åka till ISEF. Själv var jag med som eskort åt de svenska deltagarna i ISEF 2001 i San Jose, Californien. Man kan läsa reseberättelser skrivna av de svenska deltagarna från tidigare år.

Ny leksak invigd

I torsdags invigdes SweGrid, ett nationellt nätverk av 600 datorer som ska kunna användas för vetenskapliga beräkningar. Datorerna är fysiskt placerade i Linköping, Göteborg, Lund, Stockhom, Umeå och Uppsala och är sammankopplade i ett supersnabbt nät. Den som använder nätverket är inte beroende av att de egna datorerna är lediga just för tillfället, tanken med nätverket är att beräkningar utförs där det finns kapacitet ledigt. SweGrid ska även kunna kopplas samman med liknande internationella nätverk.

Jag undrar om grafiken i Flightsimulator 2004 flyter bra på den...

Uppsala universitet berättar mer.

Kvinnor kanske producerar äggceller under sin livstid

De flesta av oss kommer väl ihåg att man fick lära sig att en kvinna föds med ett visst antal äggceller och att det aldrig bildas några nya. En studie på möss verkar tyda på att det är fel, nya äggceller kan bildas. Forskare som studerat hur äggceller dör i möss kom fram till att de dör alldeles för snabbt, om det inte bildades några nya så skulle de ta slut alldeles för fort. Om det finns stamceller som bildar äggceller hos kvinnor så skulle de kunna användas vid infertilitetsproblem.

NewScientist
Hittat hos ArsTechnicas Science Sunday

2004-03-18

Mekanisk sport

I väntan på OS i Aten pågår det en annan tävling i San Fransisco. Det är världen första Robolympics, där världens främsta robotar tävlar i grenar som fotboll, triatlon och tygbandsklättring. Alla de 414 deltagarna är dessutom helt automatiserade, ingen styrning av konstruktörerna är tillåten.

Nature har en artikel om tillställningen.

2004-03-17

Englands forskningsstrategi

Under den kommande tioårsperioden så skall satsningen på forskning öka i England. Man skall satsa mer pengar och vill att samarbetetena mellan universitet och industri skall bli fler. AstraZenecas Sir Tom McKillop har varit rådgivare och han visar på det viktiga att behålla bra forskare i Europa, nu åker många till USA i stället.
"Currently it is estimated there are about half a million of Europe's leading scientists working in the US," he said.

"We've got to reverse that brain drain. We've got to have our best brains engaged in the teaching of science and the application of science."

2004-03-16

Har Sedna en måne?

Planeten som kan vara solsystemst tionde planet, Sedna, kan ha en måne. Nu vill astronomerna att Hubble skall ta sig en närmare titt för att beräfta det. Det verkar också som att Sedna är mindre än Pluto. För den som än intresserad av lite turistfakta så är temperaturen på Sedna för närvarande svalkande -240 grader, som mest är Sedna 130 miljarder kilometer från solen och ett varv runt solen tar 10500 jordår.

BBC News
De har också en bild som visar hur stor Sedna är jämfört med andra planeter och det relativa avståndet från solen.

Döda cancerceller med elchocker

Väldigt korta starta elchocker kan kanske användas mot cancer i framtiden. Celler som utsätts för el en längre stund går sönder men gör man det under en väldigt kort period så håller cellmembrandet. Beroende på hur man gör så kan man då få celler att begå självmord eller få sår att börja läka bättre, i möss har man fått tumörer att krympa med 50%. Vad som egentligen händer med cellerna vet man inte och det är mycket forskning kvar innan vi får se en färdig behandlingsmetod.

Nature

2004-03-15

forskning.se

För den som vill ha nyheter om svensk forskning så finns forskning.se, en webbplats om forskning där man också kan anmäla sig till ett nyhetsbrev. Drivs av VINNOVA , VR, Formas och FAS. Här finns nyheter, länkar och info som t.ex. "Fanny blir forskare", en site riktad till gymnasieelever om vad en forskare är för något och hur man blir det.

Gå på museum och titta på forskare när de jobbar

The American Museum of Natural History vill visa allmänheten hur det går till när astrofysiker jobbar så de har helt enkelt satt dem i en monter på museet. Tre grupper med forskare från Columbia University, Stony Brook University och the American Museum of Natural History sitter under en vecka och analyserar data från Hubble mitt framför museets besökare. Besökarna får uppdateringar på resultaten och kan också se allt forskarna gör på datorerna.

Working in front of a 16-by-9-foot backdrop of the spectacular new Hubble image and surrounded by racks of computers, the scientists frantically input data, crunch numbers, gaze into the distance and ponder their theories, while occasionally bursting into brief displays of classic alpha male behavior as they vigorously debate their interpretations of the data with each other.

Artikel i Wired

Solsystemets tionde planet

Ni som i lågstadiet hade svårt att lära in alla planeter får nu ytterligare en att sucka över. Teleskopet Spitzer har hittat en tionde planet som kan vara större än Pluto. Hubble har bekräftat fyndet och den är nu döpt till Sedna efter inuiternas havsgudinna. Problemet är om Sedna skall definieras som en planet, även Plutos status som planet ifrågasätts ju då och då.

slashdot har man följande enkla lösning på problemet:

I say we put up a huge sign next to the Sun that says "You must be at least this big (insert huge red line) to ride this ride."


DN
Slashdot

2004-03-12

Forskning om hur man blir forskare

Peder Karlsson, Umeå universitet, undersöker i sin avhandling i sociologi forskares socialisationsprocess från doktorandens perspektiv.

Ett av de viktigaste resultaten är att ”doktorand” kan betraktas som en ömtålig position med vaga konturer. Genom avhandlingens intervjustudie framträder nämligen en otydlig uppfattning om doktorander, både bland doktoranderna själva och i de sammanhang där de inskolas.


Artikel på forskning.se

Nytt steg på väg mot kvantdatorn

Nu har amerikanska forskare visat att en atom kan agera som minne och att en foton sedan kan transportera atomens information. En kadmiumatom med ett visst magnetiskt tillstånd (informationen) tvingas avge en foton. Fotonen innehåller information om magnettillståndet och kan avläsas någon annanstans.

Informationen beror på magnetfältet från atomens kärna och en elektron som antingen kan peka åt samma håll (på eller 1) eller åt olika håll (av eller 0). Här kommer kvantmekaniken in, vilken information som finns bestäms först när vi tittar efter. Eftersom informationen i fotonen och atomen är kopplad så är det så att oberoende av hur långt isär atomen och fotonen är så måste de "bestämma" sig för 1 eller 0 samtidigt. Tittar vi på fotonen och ser en 1:a så måste atomen i samma stund bestämma sig för en 1:a. "Einstein called this 'spooky action at a distance'," says Monroe. "It is as if there are hidden wires connecting the two. We do not know how they got there, but they are essential for quantum computing."

Nature

2004-03-11

Självlysande fjäril

För att försöka förstå hur vingmönster uppstår så har forskare gjort en fjäril självlysande genom att ge den gener från en manet.

Tidigare har man också fått en kanin att bli självlysande.

Franska forskare uppretade

2000 franska forskare har sagt upp sig från sin administrationstjänstgöring för att protestera mot budgetneddragningar inom forskningen. 5000 marcherade på Paris gator i en demonstration. Miljardbelopp har försvunnit ur forskningsbudgeten och man drar ned på antalet platser för unga forskare. De som protesterar menar att forskare kommer att flytta till länder där det är högre status på forskning.

Artikel

2004-03-10

Nyckeln till framgång

Den ekonomiska skillnaden mellan rika och fattiga länder i världen är så stor som uppemot 100 gånger. I det senaste numret av PNAS hävdar två forskare att anledningen till att vissa länder är rika och andra är fattiga inte främst är den senaste tidens teknologiska uppfinningar, utan att det grundar sig i när människorna övergick från att vara jägare-samlare till att bli jordbrukare för ungefär 10 000 år sedan. Euroasiens djur lämpade sig väl för att tämjas till boskap och växtligheten gav förutsättningarna för odlingar, därför skedde övergången mycket tidigare här än i andra världsdelar. Effekten av den tidiga övergången, hävdar de, är orsaken till att vi är rika och andra är fattiga.

Artikeln hittas här.

2004-03-08

Databas i blåsväder

Flera amerikanska universitet hotar att säga upp alla prenumerationer på Elseviers tidskrifter. Anledningen är priserna som har stigit drastiskt de senaste åren och att Elsevier genom sin prissättning tvingar universiteten att prenumerera på tidskrifter som de inte behöver. Forskare uppmuntras istället att publicera sig i öppna tidskriftdatabaser, men än så länge är det mycket mer prestigefyllt med artiklar i de kommersiella.

Läs om det i BMJ.

Bloggar finns

Ordet "blogg" finns numera i Nationalencyclopedin! Man kan exempelvis läsa att: "En typisk blogg innehåller iakttagelser och synpunkter på dagsaktuella händelser, länkar till intressanta och aktuella webbsidor m.m." Som om det var Explikation de beskriver.

Källa: Nationalencyklopedin.

Perfekta popcorn

Tror du att du är mästaren på popcornpoppning i ditt grannskap? Kanske det ändå finns lite utrymme till förbättring...

Två turkiska forskare har bestämt sig för att ta reda på hur man poppar de bästa popcornen. De har testat olika mängder av salt, smör och vegetabiliskt fett för att hitta den bästa kombinationen som ger störst popcorn och minst antal opoppade kvar. Intressanta fynd var bland annat att microvågsugnen inte var alls lika bra på att poppa som den traditionella spisen och att lite bakpulver kan göra underverk.

Läs superreceptet i International Journal of Food Science & Technology.

Craig Venter på nya äventyr i Sargassohavet

Craig Venter använder sig av sin teknik för att sekvensera gener på prover från Sargassohavet. Här undersöker de inte en organism utan tar tar vad de hittar i havet och börjar sekvensera. Hittills har de hittat 1800 nya arter och 1.2 miljoner nya gener.

Projektets hemsida
Publikationen i Science

Living Code upplyste om detta

2004-03-06

Svårt att skydda barn från tobaksrök

Många föräldrar som röker försöker skydda barnen från röken genom att gå ut och röka men det har visat sig att det inte hjälper så mycket. Nikotin hittas i luft och damm inomhus även hos dem som går ut för att röka och barnen i sådana hushåll har upp till åtta gånger så hög nikotinhalt i kroppen är barn till ickerökare. Även om det fortfarande är en rätt låg nivå så kan det leda till rökningsrelaterade sjukdomar som astma.

Nature

2004-03-05

Sov på saken

Fastnat i ett problem du inte kan lösa? Sov på saken [Nature]

Folk som fått se ett problem på kvällen, sedan sovit ordentligt och fått lösa problemet på morgonen efter är bättre problemlösare än de som fått se problemet på morgonen, ha en vanlig arbetsdag och sedan försöka lösa problemet på kvällen.

Vad händer när en meteorit träffar jorden?

Inte vet jag om det är forskning men de här personerna från the Salt Lake Astronomical Society släpper bowlingklot från flygplan för att ta reda på vad som händer när en meteorit träffar jorden. Men de erkänner ju också att det finns andra dragningskrafter med projektet än att förstå meteoriter.

Wiggins is a volunteer "solar system ambassador" for NASA, working to spread good words about astronomy and the space program. But his colleagues [...] say he's involved in the current project more for the excitement of throwing things out of airplanes.

2004-03-04

Tvångsanslutningen fortsätter

Vissa avskyr det, andra uppskattar det, ganska många har inte ens funderat över vad de tycker om det. Var du än står i frågan beslutade riksdagen idag att kårobligatoriet ska vara kvar. Efter att Miljöpartiet hade ändrat uppfattning i frågan fanns det en riksdagsmajoritet för att avskaffa kårobligatoriet, men i och med att några ledamöter röstade mot sin partilinje gick förslaget inte igenom.

SVT bidrog med informationen.

Forskare som fuskar

Committee on Publication Ethics årliga rapport tar upp problemet med forskare som fuskar [Nature]. Det är inte många fall men de finns.

Forskare är bra på att publicera samma artikel flera gånger. Man räknar med att 1.5% av alla artiklar är duplikat. Det finns också de som nästan rakt av kopierat andras artiklar (när en av dem blev uppringd och frågade om saken så förlorade mobiltelefonen plötsligt täckningen... ) Andra förseelserna är saker som när man inte uppger att man är finansierad av tobaksindustrin när man publicerar artiklar om passiv rökning eller inte har etiskt tillstånd för sina försök på människor.

2004-03-03

Lugnande citroner

Aromterapi är något som har börjat väcka intresse i sjukvården. Detta är visserligen inget nytt, medeltidens pestläkare använde sig flitigt av lukten av olika örter för att förebygga den svarta döden. Tyvärr kände inte medeltidens läkare till den vetenskapliga metoden, vilken med hjälp av kontrollerade studier hade kunnat berätta för dem att örterna skyddade lika bra mot pest som mot jordbävningar.

Idag känner vi till den vetenskapliga metoden, och ett italienskt forskarlag har använt den för att undersöka om aromterapi ändå skulle kunna vara till någon nytta. De lät en grupp råttor lukta på ett citronextrakt hela dagarna och testade dem sedan med avseende på smärttröskel och nervöst beteende. Det som de kunde visa var att de råttor som aldrig mer kommer att vilja äta citronglass var mer smärttåliga och mindre nervösa än de som inte hade behövt lukta på något. Man kanske skulle skicka artikeln till den som är ventilationsansvarig på Akademiska Hus?

Undersökningen publicerades i senaste numret av Brain Research och kan läsas här.

Två nya dinosaurier

På Antarktis har två nya dinosauriearter upptäckts. En tvåbent föregångar till fåglarna, 70 miljoner år gammal och en 200 miljoner år gammal släkting till T-rex.

National Science Foundations pressmeddelande
Här kan man se presskonferensen med Real Player.

Vatten på Mars

NASA säger sig nu ha hittat stenar som varit täckta av flytande vatten.

"Were these rocks acted upon, were they altered by liquid water? The answer to that question is, definitively, yes."

För att få ett ännu säkrare svar så behöver man ta med sig stenar tillbaka till jorden och analysera dem här. Dags att bygga på nästa rymdsond? Eller hinner ryssarna först med ett bemannat skepp?

NASAs pressmeddelande
DN artikel
BBC artikel

Kolla även in den här webloggen Martian soil

2004-03-02

Bush och bioetik

Som tidigare nämnts så får Bush mycket kritik för sättet att hantera forskning. Wired har en artikel om hur två ledamöter i en bioetikkommite som var positiva till stamcellsforskning ersatts med personer som liksom Bush är motståndare till sådan forskning. Vita huset gav ingen förklaring till vaför just de två ledamöterna bytts ut. Nu är i stort sett hela panelen motståndare till stamcellsforskning och kritikerna menar att den inte alls speglar synen i det amerikanska samhället.

"One can only hope that the commission's ultimate composition will reflect the widest possible number of voices on this topic," Zoloth said. "It would be a more accurate representation of American democracy to say there is disagreement on this core issue."

Rosetta lyfter

Efter flera misslyckade försök så har nu Rosetta lyft. Rosetta ska cirkla runt i solsystemet i över tio år innan den landsätter roboten Philae på en komet kallad "Chury".

BBC

Inga fler uppskjutningar av uppskjutningen

Börjar det bli mycket rymdnyheter på Explikation? Hursomhelst, Rosetta lyfte i morse. Du kan följa vad som händer på ESA:s hemsida.

Vatten på Mars?

Håll ögonen öppna, idag har NASA presskonferens om vad de hittat på Mars.

DN har väntar också på resultaten, presskonferensen är inte förrän klockan 20 svensk tid.

2004-03-01

Väldigt kort tid.

Forskare från Wien har med hjälp av laser sett hur elektroner rör sig med en upplösning på 100 attosekunder (10^-16 s). Nu börjar man komma ner i tidsskalor som är viktiga för att lära sig mer om atomer. I Bohrs atommodell tar det 150 attosekunder för en elektron att rotera kring kärnan.

Cassini fotar Saturnus

Nu är ännu en rymdfarkost aktuell. Cassini närmar sig Saturnus och har tagit bilder på ringarna. Cassini skall studera ringarna och sedan sända en sond ner genom atmosfären på Saturnus måne Titan. Om landningen lyckas så är det den mest avlägsna himlakropp som vi landat på.