Explikation

2004-07-28

Bilder av väldigt små ting

Via Det perfekta tomrummet hittar man Imaging Nanospace - an exhibition and call for papers. Här finns ett galleri med bilder som är kopplade till nanovärlden. Bilderna skall inspirera till artiklar till en konferens nästa år.

On each page you will find a different familiar grouping of images. These groupings want to inspire questions, thoughts, avenues of exploration - and the association with other images that are not included here.

Tankarna behöver inte handla om teknik utan lika gärna konst, historia, kultur, filosofi...