Explikation

2004-02-26

Snabb evolution

Forskare från Texas förstörde bakteriers möjlighet att göra disulfidbindningar, något som är nödvändigt bl.a. för bakteriernas framdrivningsmaskineri (ungefär som en propeller). Bakterierna som inte kunde röra sig muterades slumpmässig och lades i näringslösning. När de ätit upp allt i närheten så var de ju tvugna att flytta på sig för att hitta mer mat. Det visade sig att några mutanter kunde använda ett protein där endast två aminosyror var förändrade för att på nytt göra disulfidbindningar . Dessa kunde då röra sig och leta mat.

Det är ett helt nytt sätt att göra bindingarna som bakterierna använder sig av och kan vara viktigt för t.ex. sjukdomsförståelse"The naturally occurring enzymes involved in disulfide bond formation are a biological pathway whose main features are the same from bacteria to man," Bardwell said. "Understanding how disulfide bond formation occurs and figuring out new ways to make it happen could be important to numerous disease states, like Alzheimer's and cystic fibrosis, that result from defective protein folding. "