Explikation

2004-02-16

Lär bakterier nya språk

Roland Piquepaille's Technology Trends och Hakank skriver om en ny cool tillämpning av bakterier, lär dem att använda nya kemikalier för att prata med varandra.

Bakterier använder signalsubstanser för att kommunicera, forskarna har lyckas få dem att använda nya signalsubstanser. Då är det lättare att styra dem till att t.ex. börja producera en kemikalie vid önskat tillfälle och plats. Kombinerat med att vi kan lära dem att tillverka kemikalier som dödar andra (sjukdomsalstrande) bakterier så kan vi kanske bekämpa sjukdomar på ett helt nytt sätt.

Nature, Talking to bacteria.