Explikation

2004-02-20

10 Gig extra minne till min hjärna tack.

Forskare i Calgary har lyckats få nervceller som växer på ett microchip att "lära" sig saker. Nervceller fästes på kiselchip och stimulerades att kommunicera med varandra. Kopplingarna mellan nervceller förändrades och dessa förändringar kunde avläsas.