Explikation

2004-02-26

Celeras data släpps fritt

Celeras version av det mänskliga genomet släpps nu fritt. Celera och HUGOprojektet presenterade sina resultat samtidigt men Celeras har man hittills varit tvungen att betala för att få tillgång till. De två versionerna kompletterar varandra, Celeras är mer exakt vad det gäller ordning medan HUGOprojektet är mer exakt på repetitiva DNA-sekvenser.