Explikation

2004-02-20

Bush förvanskar vetenskapen

60 amerikanska forskare (inlusive 20 nobelpristagare) från Union of Concerned Scientists har skrivit en rapport om hur Bush-administrationen hanterar forskning. De kritiserar Bush för att förvränga forskningen genom att dölja resultat som går emot regeringens åsikter, tillsätta viktiga poster med underkvalificerade ja-sägare som har stark koppling till industrin och lägga ner vissa kommitteer. Det handlar om områden som miljöforskning (klimatförändringar), kärnvapenforskning, arbetsmiljö och hälsa.


We found a serious pattern of undermining science by the Bush administration, and it crosses disciplines, whether it's global climate change or reproductive health or mercury in the food chain or forestry -- the list goes on and on," said Kevin Knobloch, president of the Union of Concerned Scientists.


Artiklar i Wired och CNN