Explikation

2004-02-23

Jättestort teleskop (ca en miljon kilometer brett)

Forskare som vill ta sig en närmre titt på svarta hål skall använda sig av ett jättelikt naturligt teleskop där ett stort gasmoln bildar linsen. Funkar det så kommer det att vara 10000 gånger bättre än Hubble. Artikeln .