Explikation

2004-02-09

Microarraybok online

För den som är intresserad av microarrayer så finns en finsk bok om "DNA Microarray Data Analysis" online