Explikation

2004-02-11

Kristofer bloggar länkar

Jag har gjort om min hemsida och testar nu att blogga alla länkar man hittar. Det handlar mest om biologiska beräkningar och bioinformatik. Artiklar, databaser, konferenser mm.

Använder Blosxom.