Explikation

2004-02-09

Firebird blir Firefox

Get Firefox Eftersom jag tidigare skrev om Mozilla Firebird så är det väl på sin plats att tala om att nya namnet är Mozilla Firefox och versionsnumret är 0.8