Explikation

2004-02-10

Evolutionen skall fortsätta heta evolutionen i Georgia

Efter att ha fått mycket kritik så lägger man nu ner förslaget [cnn] att ta bort ordet "evolution" i skolorna och ersätta det med "biological changes over time.''

Underlig ide från början, att byta namn på något för att det inte skall vara så kontroversiellt. Det vetenskapliga konceptet är fortfarande detsamma.