Explikation

2004-01-30

Förutsättningar för seriöst tankearbete

På My Computational Complexity Web Log skriver Scott Aaronson om Ingredients for Serious Thought. Vad är förutsättningarna för att kunna sätta sig ner och tänka koncentrerat en längre stund. Jag gillar det med att inte ha internettillgång. Alltför ofta märker jag att jag skall bara kolla den där websidan också...