Explikation

2005-05-02

Pausen är över!

Blås i trumpeterna, Explikation är tillbaka! Vi har dock ny adress: explikation.blog-city.com.

Innehållet kommer kanske att ändras något dessutom. Mer om detta framöver, först ska vi ordna sidans layout och se till så att allt fungerar.