Explikation

2004-08-02

Francis Crick avliden

Den här nyheter är ett par dagar gammal vid det här laget, men kanske någon har missat det.

Francis Crick, som fick nobelpriset i medicin 1962 tillsammans med James Watson och Maurice Wilkins för att ha bestämt DNA-molekylens struktur, avled i onsdags. Han blev 88 år gammal.

Crick och Watson publicerade sin berömda artikel, endast två sidor lång, i Nature, april 1953.