Explikation

2004-02-06

Telefoner ofarliga (åtminstone tills vidare)

En dansk studie har undersökt sambandet mellan mobiltelefonanvändning och akustiskt neurom, vilket är den cancerform som mest troligt skulle utvecklas om mobilstrålningen är farlig. Hitills har det bara funnits en studie (svensk dessutom) som har visat ett samband däremellan, men den har kritiserats mycket för brister i upplägget.

Danskarna konstaterar att det inte finns något samband, åtminstone inte på ett tioårsperspektiv. Så vi som inte har använt mobiltelefon i fulla tio år än går numera säkra. Efter det vet vi fortfarande inget.

Artikeln hittas i American Journal of Epidemiology 2004; 159:277-283.