Explikation

2004-02-27

Prata på

Senaste numret av Science är ett temanummer om språkets utveckling och historia. Mycket läsvärt, många olika infallsvinklar och vetenskapsområden tas upp. Bland annat behandlar en artikel utvecklingen av programmeringsspråk, en parallell som inte alltid kommer fram i de här sammanhangen.