Explikation

2004-02-25

Genetiskt modifierade farhågor

Att genetiskt modifiera en organism är en teknik som används till exempel inom livsmedelsindustrin för att ge billigare eller bättre produktion. Men sedan tekniken utvecklades har det funnits farhågor om vad som skulle kunna hända om de genetiskt modifierade stammarna började blanda sig med de normala.

Howard, DeWoody och Muir från Purdue University i USA har blandat en population medakafisk, en liten japansk firre som passar bra för genetisk forskning då den förökar sig snabbt, med en variant som har fått en tillväxthormon-gen från lax. De modifierade hanarna hindrade de omodifierade att para sig med honorna, vilket gjorde att den modifierade andelen av populationen snabbt växte. Men överlevnaden var mycket lägre bland avkomman till de genetiskt modifierade, hela populationen fick alltså lägre livsduglighet.

Författarna hävdar att detta leder till undergång för populationen, trots att fiskarna från början var större och starkare. Artikeln kan läsas i PNAS, enklast genom den här länken.