Explikation

2004-02-12

Det kunde vara värre

Det är torsdag, vilket betyder nytt nummer av Nature.

I en artikel berättas det om att klimatforskaren Bill Ruddiman har lagt fram en teori om att människan har påverkat jordens klimat under mycket längre tid än man tidigare har trott. För 8,000 år sedan började människan hugga ner träd för att skapa åkermarker, och för 5,000 år sedan började man i Asien med att skapa översvämmade åkrar för att odla ris. Detta medförde att koldioxid och metan släpptes ut i atmosfären i allt större utsträckning, och på våra nordliga breddgrader kan det ha höjt årsmedeltemperaturen med uppemot 2 grader.

Men som alltid i den vetenskapliga världen finns det kritiker. Vissa hävdar att utsläppen av metan och koldioxid inte på långa vägar kan ha varit tillräckliga för att orsaka temperaturhöjningen. Läs mer om debatten i den här artikeln.