Explikation

2004-02-18

Catfight

Kvinnor fäller mer sarkastiska kommentarer om varandra när de är i den fertila fasen av menstruationscykeln. Det hävdar i alla fall Maryanne Fisher i York University, Kanada. Hon har visat bilder av personer och låtit kvinnor och män skatta utseendet på dem. De fertila kvinnorna tenderade att anse att andra kvinnor såg sämre ut än vad de kvinnor som inte var i fertil fas ansåg, däremot var det ingen skillnad mellan vad de tyckte om bilderna på olika män.

Fisher anser att detta visar att nedsättande beteende mot andra kvinnor ger en fördel i jakten på en man. Själv undrar jag hur man utnyttjar denna information till egen fördel?

Läs mer på Natures nyhetssida.