Explikation

2004-02-19

Britterna fördelar sina tillgångar

Ett nytt system för att fördela de statliga forskningsanslagen verkar vara på gång i Storbritannien. Tidigare rankades varje avdelning enligt en sjupoängskala. Enligt det nya systemet ska istället varje publikation (bok, artikel eller annat) rankas och andelen med hög rang ska ligga till grund för hur mycket pengar som delas ut. Kan detta vara något för herr Östros att fundera på?

Nature står för informationen.