Explikation

2004-01-29

Pistoler och rosor

Ett danskt forskarlag vid Köpenhamns universitet har utvecklat en genetiskt modifierad växt som ska kunna detektera landminor, enligt en artikel i Natures webbupplaga. Forskarna har tagit ett pigment som vanligtvis gör växtens blad röda på hösten och låter det istället reagera på kvävedioxid, vilket utsöndras i små mängder av en mina. Tanken är att man ska plantera dessa växter på ett minfält och sedan röja minor överallt där det är rött.

Mer info hos Nature.