Explikation

2004-01-27

Kunskap kostar

Enligt BBC News har Storbritanniens underhus idag röstat för ett förslag att låta universiteten ta ut en avgift av sina studenter. Avgiften ska ligga på 3000 pund och är inkomstprövad. Detta har lett till oro för att medelinkomsttagare kommer att få problem att studera, men en överenskommelse fattades om att göra en utredning av detta.

Detta är inte heller något nytt element i Sverige, att avgiftsbelägga högre studier är något som redan har diskuterats i riksdagen. Frågan är om det ens behövs en utredning för att fastslå att en sådan avgift går stick i stäv mot regeringens idéer om mångfald på högskolan.