Explikation

2004-01-29

Fuska eller förlora jobbet

En insändare i senaste numret av Nature diskuterar effekterna av den stora konkurrensen mellan forskare. Författaren menar att effekten av att fabricera data eller göra tvivelaktig forskning (avsked) är densamma som att inte producera tillräckligt mycket artiklar (inget jobb). Detta får konsekvensen att tillräckligt med kontrollförsök inte blir gjorda och att forskare snarare rapporterar gissningar än resultat. Och detta upptäcks inte, för vem har väl egentligen tid att upprepa andras försök?

Läs insändaren i Nature.